ענת ליטוין וניב מיכאלי

 

מחלקת כלואים, רופאים לזכויות אדם – ישראל