מועד התחלה: 25 ביוני 2020, 09:00
מועד סיום: 27 ביוני 2020, 10:00
מיקום: יפורסם בהמשך

כולל גם הכנה למתמחים
(באחריות של ד"ר יעל רביב)