חדשות

15% מהאנשים עם מוגבלויות מוותרים על ביקור אצל רופא בשל חוסר נגישות

מסקר חדש של המיזם לנגישות עירוני עולה גם כי כשליש מבעלי מוגבלויות חושבים שרופאים לא מאמינים להם כשהם מתארים כאבים

חוסר נגישות, נכים ובעלי מוגבלויות. אילוסטרציה

סקר שהתפרסם השבוע לרגל "היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות" העלה כי יותר מפי שניים מהם נמנעים מביקור אצל רופא כיוון שהמרפאה איננה נגישה עבורם.

הסקר הוא חלק ממחקר שמקיים המיזם למדד הנגישות העירוני הבוחן את היחס בישראל לאנשים עם מוגבלות. את הסקר הוביל צוות העוסק בתחום הפסיכולוגיה החברתית מהאוניברסיטה העברית במימון הקרנות אריסון ורודרמן וכן נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים וג'וינט ישראל. השתתפו בסקר 473 אנשים עם מוגבלות והנתונים הושוו עם 1,010 איש ללא מוגבלות בדגימה ארצית.

על פי ממצאים אלה, שיעור האנשים עם מוגבלות הנמנעים מביקור אצל רופא מכיוון שהמרפאה איננה נגישה להם הוא יותר מכפול בהשוואה לשיעורם בקרב אנשים ללא מוגבלות – 15% לעומת 7%. פערים גדולים נמצאו גם ביחס לו זוכות שתי האוכלוסיות מהצוות הרפואי: 34% מהמשיבים לסקר שהם בעלי מוגבלויות חושבים שרופאים לא מאמינים להם כשהם מתארים כאבים, לעומת 18% בלבד בקבוצת האוכלוסיה ללא מוגבלות שהשתתפה בסקר.

81% מהאנשים ללא המוגבלות חשים פתיחות מול הצוות הרפואי המטפל בהם, בעוד שרק 71% ציינו זאת מבין המשיבים עם המוגבלות. 47% מהאנשים עם מוגבלות נפשית אינם חשים כי הרופאים עושים כמיטב יכולתם לסייע להם להתמודד עם מצבם הרפואי.

על פי נתוני משרד העבודה והרווחה, יש כיום בישראל 156 אלף אנשים עם מוגבלויות שונות שמוכרים לשירותי הרווחה, 53% מהם בעלי מוגבלות פיזית – קשיי תנועה, 22% עם מוגבלות שכלית ו-11% על ספקטרום האוטיזם.

נושאים קשורים:  מוגבלות,  נגישות,  סקר,  נכים,  חדשות
תגובות