מחקרים

שיעור היארעות משמעותי של אי ספיקת לב בקרב חולי סוכרת ללא קשר למחלת לב כלילית

במחקר תצפיתי זה בוצע מעקב אחר חולי אי ספיקת לב מתוך מטרה להבין כמה מהמטופלים שסבלו גם מסוכרת, היו בנוסף בעלי רקע של מחלת לב כלילית

האפידמיולוגיה של מטופלים הסובלים מתחלואה משולבת של אי ספיקת לב וסוכרת, ללא מחלת לב כלילית, טרם תוארה היטב.

במחקר זה בוצעה הערכה של היארעות ותוצאים של אי ספיקת לב בקרב 2,896 משתתפים בניסוי הקליני המכונה Health ABC Study (גילאים 74±3.0 שנים, 48.4% גברים, 41.1% שחורים, 34.6% סוכרתיים) בזיקה למצב החולים מבחינת סוכרת ומחלת לב כלילית. במהלך תקופת מעקב חציונית של 11.4 שנים, 484 משתתפים (16.7%) פיתחו אי ספיקת לב. ל-214 חולים (44.2%) הייתה סוכרת, ומתוכם ל-71 חולים (33.1%) לא היה רקע של מחלת לב כלילית. שיעורי ההיארעות של אי ספיקת לב היו 2.5% לכל 100 שנות-אדם בקרב חולי הסוכרת, ו-1.5% אצל המטופלים שלא סבלו מסוכרת (יחס סיכונים 1.66, רווח בר-סמך 95%, 1.39-1.99). בקרב חולי הסוכרת, שיעור ההיארעות של אי ספיקת לב היה 4.6% אצל המטופלים שסבלו גם ממחלת לב כלילית, ו-13% אצל אלה שלא סבלו ממחלת לב כלילית (יחס סיכונים 3.75, רווח בר-סמך 95%, 2.81-4.99). במהלך תקופת מעקב חציונית של 2.1 שנים לאחר הופעת אי ספיקת הלב, 329 (68%) מהמשתתפים נפטרו. המטופלים שסבלו מסוכרת בשילוב עם מחלת לב כלילית היו בעלי שיעורי תמותה שנתיים של 22.6%, לעומת 25.9% אצל הסוכרתיים ללא מחלת לב כלילית (יחס סיכונים 0.86, רווח בר-סמך 95%, 0.61-1.22).

מספר האשפוזים לבית חולים מכל סיבה לאחר היארעות של אי ספיקת לב אצל חולי סוכרת עמד על 55.0 לכל 100 שנות-אדם כאשר הייתה גם מחלת לב כלילית ברקע, לעומת 33.3 ללא מחלת לב כלילית (יחס שיעורים 1.64, רווח בר-סמך 95%, 1.24-2.16). מספר האשפוזים בגין אי ספיקת לב היה 42.7 ו-30.0 לכל 100 שנות אדם, עם או בלי מחלת לב כלילית, בהתאמה. מקטע פליטה מופחת נמדד בקרב 49.6% מחולי הסוכרת שסבלו גם ממחלת לב כלילית, לעומת 34.7% מאלה שהיו ללא מחלת לב כלילית (P=0.08). שיעורי התמותה, אך לא שיעורי האשפוזים, נטו להיות נמוכים יותר בקרב המטופלים שהתייצגו עם מקטע פליטה מופחת לעומת שמור, ללא קשר למצבם מבחינת מחלת לב כלילית.

החוקרים הסיקו שחלק יחסי נכבד ממקרי אי ספיקת הלב בקרב חולי סוכרת מתפתחים בהיעדר מחלת לב כלילית קודמת. חולים אלה מצויים בסיכון לתמותה הדומה לזה של חולים ללא מחלת לב כלילית. נתונים אלה מדגישים את החשיבות של הערכת הסיכונים של חולי סוכרת ואי ספיקת לב, מעבר לקיומה או היעדרה של טרשת עורקים.

מקור: 

Khan, H. et al. (2019). Journal of Cardiac Failure. 25(2):78-86

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  מחלת לב כלילית,  אי ספיקת לב
תגובות