מחקרים

האם טיפולי קרינה נאואדג'ובנטיים לפני כריתת כבד משפרים את תוצאי ההישרדות של מטופלים עם סרטן כבד?

החוקרים ביצעו מחקר אקראי מבוקר באמצעותו הדגימו את היתרונות של טיפולי קרינה נאואדג'ובנטיים לפני ניתוח לכריתת כבד, בהשוואה לניתוח לבד, עבור מטופלים עם סרטן כבד וקריש דם גידולי בווריד השער המתאימים לניתוח

מטרת המחקר הייתה להשוות את תוצאי ההישרדות של מטופלים עם סרטן כבד (HCC – Hepatocellular carcinoma) וקריש דם גידולי בווריד השער (PVTT – portal vein tumor thrombus) לאחר טיפול קרינה (RT – Radiotherapy) תלת ממדית קונפורמלית נאואדג'ובנטית ולאחריה ניתוח כריתת כבד (hepatectomy) או לאחר כריתת כבד בלבד.

החוקרים ביצעו מחקר אקראי מבוקר רב-מרכזי, בין ינואר 2016 לדצמבר 2017, שכלל מטופלים עם HCC ו-PVTT. המטופלים חולקו באופן אקראי לקבוצות טיפול שונות. קבוצה אחת קיבלה RT נאואדג'ובנטי ולאחר מכן ניתוח כריתת כבד (n=82), והקבוצה השנייה עברה כריתת כבד בלבד (n=82).

החוקרים השתמשו בקריטריון ה-mRECISTי(modified Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) על מנת להעריך את ההשפעות הטיפוליות של ה-RT. נקודת הסיום המרכזית במחקר הייתה ההישרדות הכוללת. כמו כן, הביטוי של IL-6י(Interleukin-6) בדם המטופלים לפני ה-RT ובדגימות שנלקחו במהלך הניתוח עברו התאמה לתגובה ל-RT.

תוצאות המחקר הראו כי בקבוצה שקיבלה RT נאואדג'ובנטי, 17 מטופלים (20.7%) חוו נסיגה חלקית של המחלה. שיעורי ההישרדות הכוללים בקבוצה זו לאחר 6,12,18 ו-24 חודשים היו 89.0%, 75.2%, 43.9% ו-27.4%, בהתאמה, בהשוואה ל-81.7%, 43.1%, 16.7% ו-9.4% בקבוצת המטופלים שעברו ניתוח בלבד (P<0.001). בנוסף, שיעורי ההישרדות ללא מחלה (Disease-free survival) המקבילים היו 56.9%, 33.0%, 20.3% ו-13.3%, בהשוואה ל-42.1%, 14.9%, 5.0% ו-3.3% (P< 0.001).

תוצאות אנליזת רגרסיית Cox רב משתנית הראתה כי RT נאואדג'ובנטי הוריד באופן מובהק את התמותה מ-HCC ואת שיעורי החזרה של HCC, בהשוואה לניתוח בלבד (יחס הסיכונים: 0.35 [רווח בר סמך 95%: 0.23-0.54; P< 0.001] ו-0.45 [רווח בר סמך 95%: 0.31-0.64; P<0.001]). בנוסף, נמצא מתאם בין ביטוי מוגבר של IL-6 בדם לפני הקרינה ובדגימות הרקמה לבין עמידות ל-RT.

החוקרים הסיקו כי עבור מטופלים עם HCC ו-PVTT שניתן לנתח, מתן RT נאואדג'ובנטי הביא לתוצאי הישרדות פוסט-ניתוחיים טובים יותר באופן מובהק בהשוואה לניתוח בלבד. כמו כן, החוקרים מצאו כי רמות ה-IL-6 עשויות לנבא את התגובה ל-RT בקרב אותם מטופלים.

מקור: 

Wei, X. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,24.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הכבד,  טיפול קרינה,  טיפול נאואדג'ובנטי,  כריתת כבד,  תוצאי הישרדות
תגובות