סרטן בלוטת הערמונית

שימוש קודם בקנאביס והקשר לסרטן בלוטת הערמונית

מחקר תצפיתי זה אסף מידע על אלפי גברים שטופלו בסרטן בלוטת הערמונית, ובדק האם וכיצד קשור שימוש בקנאביס טרם תחילת הטיפול למגוון משתנים בהתייצגות הקלינית והמעבדתית שלהם

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע את ההיארעות של שימוש קודם בקנאביס בקרב אוכלוסייה רחבה של גברים המאובחנים בסרטן ממוקם של בלוטת הערמונית. החוקרים ניסו להעריך האם שימוש בקנאביס היה קשור למשתנים הבאים: גיל המטופל, דירוג הגידול טרם הטיפול (T stage), רמות אנטיגן ייחודי לערמונית (PSA), ניקוד גליסון (Gleason), וקבוצת הסיכון הקליני.

בין אוגוסט 2006 לאוקטובר 2018, 4,305 חולי סרטן ממוקם של בלוטת הערמונית קיבלו טיפול ונכללו בתוכנית מעקב אחר תוצאיהם. כל המטופלים התבקשו למלא טופס שכלל מידע לגבי תקופת טרום הטיפול. הטופס הכיל את השאלה: "האם השתמשת אי פעם בקנאביס?". 4,277 מטופלים (97%) השיבו לשאלה בחיוב או בשלילה. התגובות רובדו לפי המשתנים הבאים: שנת לידת המטופל, הדירוג הקליני של הגידול, רמות PSA, ניקוד גליסון מירבי, וקבוצת סיכון קליני.

3.8% מהגברים שנולדו לפני שנת 1940 דיווחו על שימוש קודם בקנאביס, לעומת 17.4% מהגברים שנולדו בין 1940-1950, ו-38.6% מהגברים שנולדו אחרי 1950 (P<0.0001).י19.8% מהגברים עם גידול בדירוג T1 דיווחו על שימוש בקנאביס, לעומת 18.1% מהגברים עם גידול בדירוג T2, ו-19.1% מהגברים עם גידול בדירוג T3י(P=0.4494).י19.7% מהגברים עם רמות PSA נמוכות מ-10 ננוגרם/מיליליטר דיווחו על שימוש בקנאביס, לעומת 17.2% מהגברים עם רמות PSA בין 10-20 ננוגרם/מיליליטר, ו-18.7% מהגברים עם רמות PSA מעל 20 ננוגרם/מיליליטר (P=0.4029).י20.8% מהגברים עם ניקוד גליסון של 6 ומטה דיווחו על שימוש בקנאביס, לעומת 19.6% מהגברים עם ניקוד גליסון של 7, ו-13.5% מהגברים עם ניקוד גליסון של 8 ומעלה (P=0.0004).י20.8% מהגברים עם התייצגות קלינית בסיכון נמוך דיווחו על שימוש בקנאביס, לעומת 19.9% מהגברים עם התייצגות קלינית בסיכון בינוני, ו-14.1% מהגברים עם התייצגות קלינית בסיכון גבוה (P=0.0004). נצפה קשר חיובי מובהק בין עלייה בגיל לבין ניקוד גליסון (P<0.0001).

החוקרים הסיקו שגברים שהתייצגו עם ניקוד גליסון גבוה יותר, גידולים מתקדמים יותר, ומחלה בסיכון גבוה יותר, היו בסבירות נמוכה באופן מובהק לדווח על שימוש קודם בקנאביס. קיימת סבירות שממצא זה נובע מההיארעות המוגברת של גידולים מתקדמים בקרב מטופלים מבוגרים יותר.

מקור: 

Nichols, R. et al. (2019). Journal of Clinical Oncology. doi:10.1200/jco.2019.37.7_suppl.129

נושאים קשורים:  סרטן בלוטת הערמונית,  קנאביס,  אנטיגן ייחודי לערמונית,  ניקוד גליסון,  מחקרים
תגובות