מחקרים

ההשפעה של השמנת יתר המלווה בתסמונת דום נשימה בשינה על ליקויים בזיכרון ובקוגניציה

השילוב של השמנת יתר ודום נשימה חסימתי בשנה מדגים ירידה בזיכרון עבודה ובעירנות פסיכומוטורית. זאת בהשוואה למטופלים שסובלים מדום נשימה בשינה שאינו מלווה בהשמנת יתר

דום נשימה חסימתי בשינה הינה בעיית שינה אשר מובילה לירידה בעירנות במהלך היום וחוסר תפקוד נוירו-קוגניטיבי. השמנת יתר הינה גורם סיכון מרכזי להתפתחות והתדרדרות של דום נשימה חסימתי בשינה ולירידה בתפקוד הקוגניטיבי כתוצאה מכך. עם זאת, ההשפעה של השמנת יתר על חוסר תפקוד נוירו-קוגניטיבי במצבים של דום נשימה חסימתי בשינה לא נחקרה רבות.

למחקר זה, גויסו 83 מטופלים עם תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה, ברמה בינונית עד חמורה. לאחר שעברו התאמה מבחינת השכלה, גיל ומדד מסת גוף, 40 מטופלים נרשמו למחקר. המטופלים חולקו לקבוצה הסובלת מהשמנת יתר (מדד מסת גוף 30 ומעלה) וקבוצה שאינה סובלת מהשמנת יתר (מדד מסת גוף קטן מ-30). כל המטופלים שנרשמו השלימו בדיקות של פוליסומנוגרפיה, שאלוני ישנוניות ומבחני תפקוד להערכת ריכוז, קוגניציה וזיכרון.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה למטופלים הסובלים מהשמנת יתר ודום נשימה בשינה, למטופלים שאינם סובלים מהשמנת יתר אך כן סובלים מדום נשימה בשינה היה זמן תגובה קצר יותר במשימות של עירנות פסיכומוטורית. אך לא במשימות הקוגניטיביות Flanker או Stroop. בנוסף, במטופלים הסובלים מהשמנת יתר ודום נשימה בשינה הודגמה יכולת ירודה בזיכרון עבודה. זאת בהשוואה למטופלים עם דום נשימה בשינה אשר אינם סובלים מהשמנת יתר.

מסקנת המחקר הייתה כי להשמנת יתר השפעה משמעותית על מטופלים עם דום נשימה חסימתי בשינה. הודגמו זמן תגובה מאוחר במשימות העירנות הפסיכומוטורית וירידה בזיכרון עבודה.

מקור: 

Yu-Chin S. et al. (2019) International Journal of Obesity. 43, 355

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום נשימה בשינה,  קוגניציה,  זיכרון עבודה,  מדדת מסת גוף,  עירנות
תגובות