פערי השכר בין גברים לנשים במערכת הבריאות הממשלתית הם הגבוהים ביותר בהשוואה לשאר שלושה המגזרים הציבוריים - ועומדים על 28%. כך על פי דו"ח הממונה על השכר באוצר שפורסם אתמול והשווה נתון זה בין ארבעה המגזרים העיקריים במשק: בריאות, חינוך, מערכת הביטחון וכלל משרדי הממשלה. בממוצע הפער עומד על 31%.

השכר הממוצע של גבר במערכת הבריאות הוא 20,462 שקל בחודש, לעומת 14,817 שקל שמרוויחה אישה. הנתונים פורסמו בדו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017 בהוצאת משרד האוצר.

מהדו"ח בנושא מערכת הבריאות עולה עוד כי בעשור האחרון נרשמה עלייה של 42% בשכר הרופאים. הדו"ח מתייחס לכל בתי החולים הממשלתיים – כלליים, פסיכיאטריים, שיקומיים וגריאטריים וכן לעובדי לשכות הבריאות המחוזיות - כ-31 אלף עובדים בסך הכל. אין בדו"ח זה התייחסות לעובדי קופות החולים ובתי החולים שאינם ממשלתיים, הגם שהם מאיישים את רוב בתי החולים בישראל.

שכר הרופאים הוא הגבוה ביותר בכל מערכת הבריאות ובפער משמעותי מיתר מקצועות הבריאות. שכר שעת עבודה של רופא מומחה הוא הגבוה ביותר בקרב הרופאים. שכרם של הרופאים עלה בשיעור 59% במונחים נומינאליים בעשור האחרון וב-42% במונחים ריאליים.

בדו"ח נכתב: "זוהי העלייה הגבוהה ביותר מבין כל הדירוגים במערכת הבריאות. במקביל לעבודתם במערכת הבריאות הממשלתית, עובדים רבים נוטים לעבוד אצל מעסיקים נוספים כמו תאגידי הבריאות, קופות החולים וקליניקות פרטיות. ההכנסה ממקורות שונים מקשה על פיקוח הרגולטור הממשלתי".