בשנת הלימודים האקדמית הקרובה יועלה ב-70 מספר הסטודנטים שיתקבלו לבתי הספר לרפואה בישראל. בשלב זה מדובר בבתי הספר של אוניברסיטת תל-אביב ושל הטכניון - כך הודיעו הבוקר (ב') דיקני בתי הספר לרפואה באוניברסיטאות, בהתייחסות משותפת וראשונה להחלטת ות"ת שלא לפתוח פקולטה לרפואה באריאל.

לפני כשנתיים, בטרם החלו הדיונים על האפשרות לפתיחת הפקולטה לרפואה באריאל, פנה פורום דיקני הפקולטות לרפואה המאגד את חמשת בתי הספר הקיימים באוניברסיטה העברית, בטכניון, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בן גוריון ובבית הספר בצפת של אוניברסיטת בר אילן, במכתב אל ות"ת ומשרד הבריאות והציע להגדיל את מספר המתקבלים ללימודי רפואה על רקע הצורך הלאומי.

ההצעה בזמנו היתה להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה המתקבלים מדי שנה בכ-100. הפורום פנה לות"ת בין היתר במטרה לבחון אם עומדים לרשות ות"ת המקורות התקציביים הנדרשים ממשרד האוצר כדי לגבות גידול שכזה, תוך שמירה על רמת הלימודים ואיכות הכשרת רופאי העתיד של מדינת ישראל.

כמה חודשים לאחר מכן, בלחץ גורמים שונים, נמסר עוד בהודעת הפורום, החלו הדיונים על בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח פקולטה לרפואה. כיוון שות"ת לא הקצה את התקציב הדרוש ואף לא הורה להקצות מקום במחלקות בבתי החולים לצורך הוראה של התלמידים הנוספים, נאלצו הדיקנים להקפיא את קידום המהלך להגדלת מספרי הסטודנטים.

לקראת הדיון ביולי 2018 על הקמת הפקולטה לרפואה באריאל, הודיעו דיקני הפקולטות לרפואה הקיימות בתגובה לפנייה מות"ת, כי הם עומדים מאחורי הצהרתם הקודמת על האפשרות להגדיל את מספר המתקבלים ללימודי רפואה בבתי הספר הקיימים - כל זאת במידה שלא תיפתח פקולטה נוספת לרפואה אשר בהכרח תגרע מהם את האפשרות ללמד בחלק מבתי החולים, וכן אם המקורות התקציביים הנדרשים לגידול במספרי הסטודנטים אכן יהיו קיימים בידי ות"ת.

לאור החלטת ות"ת מהשבוע שעבר - שהפקולטה לרפואה באריאל לא תיפתח - הודיעו עתה דיקני הפקולטות לרפואה בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב כי יהיו מוכנים להגדיל כבר בשנת הלימודים הקרובה (תש"פ, אוקטובר 2019) את מספר המתקבלים ללימודי רפואה בישראל ב-70 סטודנטים נוספים (20 בטכניון ו-50 באוניברסיטת תל אביב), זאת בכפוף לשמירה ארוכת טווח על אפשרויות ההוראה בבתי החולים, ובהקצאת משאבים מתאימים.

פרופ' אהוד גרוסמן, דיקן הפקולטה לרפואה בתל אביב ופרופ' אילון איזנברג, דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון מסרו בהודעה המשותפת כי "המאמץ הלאומי להגדלת מספר הרופאים בישראל עמד תמיד בראש מעייניהם של בתי הספר לרפואה. כך היה בעבר וכך גם כיום בהחלטה הנוכחית על הגדלה של 70 סטודנטים, שמהווים גידול בכמעט 10% ממספר המתקבלים מדי שנה.

"בעשור האחרון הכפילו הפקולטות הוותיקות (יחד עם פתיחת בית הספר החדש לרפואה בצפת) את מספר הסטודנטים מכ-320 מתקבלים לשנה א' ב-2006 לכ-750 בשנת 2016.

"חשיבות התכנון והתיאום בין הפקולטות, הקצאת המשאבים הציבוריים המתאימים וההתייחסות למגבלות הקיימות להכשרה בבתי החולים הינה קריטית לצורך שמירה על איכות הלימודים ורמת ההכשרה של דור העתיד של רופאי מדינת ישראל", ציינו הדיקנים.