מחקר חדש שבוצע במרכז הרפואי שיבא בתל השומר מצא שלשיטת ההפריה החוץ גופית השפעה על קביעת מין העובר: שיטת IVF מניבה יותר בנים ובשיטת ICSI עולה הסיכוי לבנות לעומת שיטת IVF.

בית החולים מסר את הפרטים הבאים: מין העובר נקבע על ידי כרומוזום המין הנושא תא הזרע שמפרה את הביצית. בהפריה טבעית, הסיכוי ליצירת עובר ממין זכר גבוה במקצת מהסיכוי ליצירת עובר ממין נקבה.

על פי המידע הידוע היום, כשמדובר בטיפולי הפריה חוץ גופית, הסיכוי ליצור עובר ממין זכר או נקבה תלוי בשיטה המעבדתית שבה משתמשים לחיבור בין הזרע לביצית. כאשר משתמשים בשיטה הלא פולשנית (IVF), בה מערבבים זרעים עם ביצית שהוצאה מגוף האישה ומאפשרים לזרע רנדומלי להפרות את הביצית מבלי לשלוט על זהותו, הסיכוי לעובר ממין זכר שווה או גבוה במקצת מהסיכוי לעובר ממין נקבה. כששיטת ההפריה פולשנית ובה מחדירים זרע אחד דרך מעטפת הביצית (ICSI), הסיכוי לעובר ממין זכר או נקבה כמעט זהה.

את המחקר הוביל פרופ' ראול אורביטו, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית ב"שיבא". נבחנו בו סיכויי ההצלחה של זוגות להשיג הריון עם עובר מהמין הרצוי באמצעות שיטת טיפולי ההפריה החוץ גופית.

בישראל, רק זוגות עם ארבעה ילדים ומעלה מאותו המין יכולים לבחור במין היילוד הנוסף. זוגות אלה, שמעוניינים בילד נוסף אך מהמין השני, יכולים לבחור לעבור טיפולי הפריה חוץ גופית עם ברירת-מין עובר טרום השרשתית (PGD), לאחר אישור בוועדה מיוחדת לבחירת מין הילוד במשרד הבריאות.

במחקר עצמו בוצעה הערכה גנטית של העוברים לאחר ההפריה עוד בטרם החזרתם לרחם וחושבו הסיכויים להצלחת יצירת עובר מהמין הרצוי, במטרה להבין האם לשיטות ההפריה השונות יש קשר לקביעת מין העובר.

במחקר נבדקו כ-100 ביציות שהופרו בשתי השיטות. ככלל, נמצא שהסיכוי ליצירת עובר מהמין הרצוי – זכר או נקבה – עמד על 35% בלבד. בקרב הזוגות שביקשו עובר ממין זכר, הפריה ב-IVF נמצאה מוצלחת יותר. 52% מהעוברים שנוצרו ב-IVF היו זכרים לעומת 18.7% בשיטת ICSI. לעומת זאת, בקרב הזוגות שרצו בעובר ממין נקבה, הסיכוי להצליח היה גבוה יותר בשיטת ה-ICSI שבה נוצרו עוברים ממין נקבה – 38% לעומת 23% בשיטת IVF.

החלוקה של תאי זרע הנושאים כרומוזום מין זכרי או נקבי, הדגיש פרופ' אורביטו, שווה. על פניו, אמורים להיווצר עוברים משני המינים בשיעור שווה. ייתכן שהנטייה ליצירת עובר מאותו המין מקורה בתפקוד לוקה של תאי הזרע הנושאים את כרומוזום המין הנגדי.

ממצאי המחקר הנוכחי, הוסיף פרופ' אורביטו, יכולים לסייע לזוגות המיועדים לעבור טיפולי הפריה חוץ גופית לצורך קביעת מין הילוד ולהעלות את הסיכוי להשגת עוברים מהמין המבוקש על ידי בחירה בין שתי שיטות המעבדה וההפריה השונות.