מחקרים

היעילות של טיפול מניעתי ל-HIV בקרב נשים עם פלורה וגינלית אבנורמלית

החוקרים מצאו כי אין הבדל ביעילות הטיפול בין נשים עם פלורה וגינלית אבנורמלית לנשים עם פלורה בריאה

15.01.2018, 16:38

טיפול יומי פומי מבוסס טנופוויר לפני חשיפה (PrEP) הינו בעל יעילות גבוהה מאוד למניעת זיהום ב-HIV בקרב נשים עם הענות טובה לטיפול. עם זאת, ההשפעה של מיקרוביוטה אבנורמלית וגינלית על יעילות PrEP לא ברורה. החוקרים בחנו האם וגינוזיס בקטריאלי משפיע על היעילות של PrEP.

החוקרים אספו מידע באופן פרוספקטיבי מנשים שהשתתפו במחקר ה-Partners PrEP, מחקר מבוקר עם טיפול אינבו אשר בחן טיפול יומי פומי עם PrEP (מונותרפיה עם טנופוויר או שילוב של טנופוויר ואמטריציטבין) בזוגות ללא התאמה סרוטיפית ל-HIV בני 18 שנים ומעלה בקניה ואוגנדה. החוקרים השתמשו ברגרסיית Cox לחישוב יחסי סיכונים ועל מנת להעריך את היעילות של PrEP בין תת-קבוצות של נשים שהוגדרו על ידי סטטוס וגינוזיס בקטריאלי על בסיס בדיקה מיקרוסקופית שנתית וציון Nugentי(0-3 מיקרוביוטה תקינה, 4-6 גבולית, 7-10 וגינוזיס בקטריאלי). באנליזת יעילות נפרדת, החוקרים בחנו מאפיינים פרטניים של ציון Nugent כסמנים של מיקרוביוטה לא תקינה.

מתוך 1,470 נשים (גיל חציוני 33 שנים) ל-357 (24%) היה וגינוזיס בקטריאלי בעת ההרשמה. 45 נשים עברו היפוך סרולוגי ל-HIV. היעילות של PrEP למניעת HIV לא השתנתה בקרב הנשים עם מיקרוביוטה בריאה (היארעות HIVי0.6 לכל 100 שנות חיים בקבוצת ה-PrEP ו-2.5 לכל 100 שנות חיים בקבוצת טיפול האינבו; יעילות 76.55% [רווח בר-סמך 95% 43.09-90.37]), בקרב נשים עם מיקרוביוטה גבולית (היארעות HIVי1.8 לכל 100 שנות חיים בקבוצת ה-PrEP ו-3.5 לכל 100 שנות חיים בקבוצת טיפול האינבו; יעילות 62.72% [רווח בר-סמך 95% -66.59-91.66]) או וגינוזיס בקטריאלי (היארעות HIVי0.9 לכל 100 שנות חיים בקבוצת ה-PrEP ו-3.5 לכל 100 שנות חיים בקבוצת טיפול האינבו; יעילות 72.50% [רווח בר-סמך 95% 5.98-91.95]; Pinteraction=0.871).

יעילות PrEP לא השתנתה באופן מובהק סטטיסטית בין נשים עם אבחנה של Gardnerella vaginalis או Bacteroides spp morphotypes לעומת נשים ללא morphotypes אלו. (יעילות 62.62 לעומת 76.72%; Pinteraction=0.652) או בין נשים עם Lactobacillus spp morphotypes לאלו ללא morphotype זה (יעילות 70.48 לעומת 74.08%; Pinteraction=0.86).

מסקנת החוקרים היא כי בקרב נשים אפריקאיות עם הימצאות גבוהה של וגינוזיס בקטריאלי והענות טובה ל-PrEP, היעילות של PrEP יומי פומי למניעת HIV לא השתנתה באופן מובהק סטטיסטית בין נשים עם פלורה וגינלית לא תקינה לבין נשים עם פלורה בריאה כפי שהיא מוגדרת על פי ציון Nugent. מידע זה מאשר כי מתן PrEP פומי לנשים יכול להמשיך ללא צורך בבדיקות חוזרות לוגינוזיס בקטריאלי או דיסביוזיס ויגנלי.

מקור: 

Heffron, R. et al. (2017) The Lancet HIV.  4(10)

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  איידס,  טנופוויר,  וגינוזיס בקטריאלי,  PrEP,  טיפול מניעתי ל-HIV,  Gardnerella,  Bacteroides,  Lactobacillus
תגובות