מחקרים

השוואת היעילות של טיפולי HIV\AIDS

על בסיס מחקר זה לא ניתן להמליץ לחולי HIV על טיפול קו שני חלופי למעכבי פרוטאז מחוזקי ריטונוויר בנוסף לשתי תרופות NRTI

09.11.2017, 10:15

בחירת הטיפול האנטי-רטרוויראלי (ART) האופטימלי כקו שני היא בעלת חשיבות קלינית ומערכתית. החוקרים בחנו את היעילות ההשוואתית והבטיחות של ART קו שני זמינים עבור מבוגרים ומתבגרים בהם טיפול קו ראשון מבוסס NNRTI כשל.

במסגרת סקירה שיטתית ומטה-אנליזה זו החוקרים חיפשו מחקרים קליניים אקראיים מבוקרים ומחקרי עוקבה פרוספקטיביים ורטרוספקטיביים שהעריכו תוצאים במבוגרים עם HIV שטופלו בעבר ועברו לקבל ART לאחר כישלון על טיפול מבוסס NNRTI כקו ראשון על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי.

החוקרים סקרו את מאגרי המידע Embase,יMEDLINE, ו-Cochrane Central Register of Controlled Trials עבור מחקרים שפורסמו בין ה-1 לינואר, 1996 ל-8 לאוגוסט 2016 וחיפשו תקצירים שפורסמו בכנסים רפואיים בין ה-1 לינואר 2014 ל-8 לאוגוסט 2016. התוצאים שנבדקו כללו דיכוי ויראלי, תמותה, תחלואה מגדירת AIDS או שלב מחלה WHO3-4, הפסקת טיפול, הפסקה עקב תופעות לוואי ותופעות לוואי קשות. החוקרים העריכו יעילות השוואתית ובטיחות במטה-אנליזת רשת באמצעות מודלים ביאסיאניים היררכיים.

החוקרים זיהו 12 פרסומים הנוגעים לשמונה מחקרים בהשתתפות 4,778 אנשים. הרשת התרכזה בלופינוויר מחוזק על ידי ריטונוויר בנוסף לשני מעכבי NNRT. לופינוויר מחוזק על ידי ריטונוויר כטיפול בודד היה הפרוטוקול היחיד שנמצא כנחות לעומת האחרים. מכיוון שההערכה הנמוכה של רווח האמינות של 95% לא חצתה את הסף המוגדר מראש של 15%, הממצאים לאחר 48 שבועות תמכו באי הנחיתות של לופינוויר מחוזק על ידי ריטונוויר בנוסף לרלטגרוויר לעומת פרוטוקולים המכילים מעכבי פרוטאז מחוזקי ריטונוויר בנוסף לשני NRTI בהיבט הדיכוי הויראלי (יחס סיכויים, 1.09; רווח אמינות של 95%, 0.88-1.35). היעילות המוערכת של דארונוויר מחוזק על ידי ריטונוויר (800 מ"ג פעם ביום) נמצאה כלא מדויקת מספיק על מנת לקבוע אי-נחיתות. בסך הכול, לא נצפה הבדל בין הפרוטוקולים הטיפוליים בהיבט הפסקת טיפול, תחלואה מגדירת AIDS או שלב מחלה WHO3-4 ותמותה.

מסקנת החוקרים היא כי פרט לטיפול עם לופינוויר מחוזק על ידי ריטונוויר ורלטגרוויר, בסיס הראיות אינו מספק על מנת להמליץ על טיפול קו שני חלופי לפרוטוקול הכולל מעכבי פרוטאז מחוזקי ריטונוויר בנוסף לשני NRTI ויש צורך במחקרים נוספים.

מקור: 

Kanters, S. et al. (2017) The Lancet HIV.  4(10,  e433

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  איידס,  ART,  NNRT,  ריטונוויר,  לופינוויר,  רלטגרוויר,  פרוטאז
תגובות