מחקרים

הישרדות בקרב נשאי HIV שהתחילו טיפול אנטי-רטרו-ויראלי

גם בעידן המאוחר של טיפול אנטי-רטרו-ויראלי, הישרדות לאורח 3 השנים הראשונות מהתחלת הטיפול בקרב נשאי HIV ממשיכה להשתפר, ומשקפת ככל הנראה מעבר לתרופות פחות רעילות, שיפור היענות, אמצעים פרופילקטיים וניהול של קו-מורבידיות. מודלים פרוגנוסטיים ואורח חיים צפוי צריכים להתעדכן בהתאם לשיפורים אלו

01.06.2017, 10:07

טיפול רפואי עבור נשאי HIV השתפר דרמטית בשני העשורים האחרונים. הערכות לגבי כיצד שיפור זה השפיע על הפרוגנוזה ואורח חיים צפוי חשובות למטופלים, לקלינאים ולמתכנני תכניות בריאות. מחקר חדש בחן הישרדות ל-3 שנים ואורח חיים צפוי למטופלים שהתחילו טיפול ARTי(antiretroviral therapy) בין 1996 ל-2013.

נעשתה אנליזה של נתונים מ-18 עוקבות אירופאיות ואמריקאיות של נשאי HIV-1. מטופלים (גיל 16 ומעלה) נכנסו לאנליזה אם הם התחילו טיפול ART עם 3 או יותר תרופות בין 1996 ל-2010 והיו לפחות בעלי 3 שנות מעקב. בוצעה הערכה של Hazard ratiosי(HRs) לתמותה מכל הסיבות ותמותה מסיבות ספציפיות לאחר התאמה (לגיל, מין, AIDS, קבוצת סיכון, ספירת CD4 ו-HIV-1 RNA  בתחילת הטיפול) לשנה הראשונה לאחר תחילת הטיפול ולשנה השנייה והשלישית לאחר תחילת הטיפול ב-4 תקופות קלנדריות (1996-99, 2000-2003, 2004-07, 2008-10). בוצע הערכה לאורח חיים צפוי על פי תקופה קלנדרית של התחלת הטיפול.

88,504 מטופלים נכללו באנליזה, מתוכם 2,106 נפטרו במהלך השנה הראשונה מתחילת הטיפול ו-2,302 בשנה השנייה והשלישית. מטופלים שהתחילו טיפול ב2008-10 היו בעלי תמותה מכל הסיבות נמוכה יותר בשנה הראשונה לאחר התחלת הטיפול בהשוואה למטופלים שהתחילו טיפול ב 2000-03 (HRי0.71; 95%CI 0.61-0.83). תמותה מכל הסיבות בשנה השנייה והשלישית לאחר התחלת הטיפול הייתה נמוכה גם בקרב מטופלים שהתחילו טיפול ב 2008-10 בהשוואה למטופלים התחילו טיפול ב 2000-03 (0.57 ; 0.49-0.67); ירידה זו לא הוסברה במלואה על פי עומס ויראלי וספירת תאי CD4 בשנה הראשונה.

שיעור של תמותה לא מ-AIDS היה נמוך בקרב מטופלים שהתחילו טיפול ב 2008-10 (בהשוואה ל 2000-03) בשנה הראשונה (0.48 ; 0.34-0.67) ובשנה השנייה והשלישית (0.29 ; 0.21-0.40) לאחר התחלת הטיפול. בין 1996 ו-2010, אורח חיים צפוי למטופלים מעל גיל 20 שהתחילו טיפול גדל בכ-9 שנים בקרב נשים ו-10 בקרב גברים.

גם בעידן הטיפול האנטי-רטרו-ויראלי המאוחר, הישרדות לאורח 3 השנים הראשונות מהתחלת הטיפול ממשיכה להשתפר, ומשקפת ככל הנראה מעבר לתרופות פחות רעילות, שיפור היענות, אמצעים פרופילקטיים וניהול של קו-מורבידיות. מודלים פרוגנוסטיים ואורח חיים צפוי צריכים להתעדכן בהתאם לשיפורים אלו.

מקור:

Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a collaborative analysis of cohort studies. Trickey, Adam et al. The Lancet HIV. [E pub may 2017].

נושאים קשורים:  מחקרים,  איידס,  HIV,  ART,  אורח חיים
תגובות