מחקרים

סרולוגיית RA אינה משפיעה על צבר המחלות הקשורות לדלקות מפרקים במשפחה

מחקר מצא, כי בעוד שהיסטוריה משפחתית של מספר מחלות הקשורות לדלקות מפרקים עשויה לחזות RA (בפרט, JIA ו-SLE), מחלות אחרות (OA וכאבי מפרקים) אינם מגבירות את הסיכון ל-RA

18.01.2016, 08:02
rheumatoid arthritis, דלקת מפרקים שגרונית (הדמיית אילוסטרציה)

מחקר זה העריך את הסיכון לפתח דלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis - RA) על בסיס היסטוריה משפחתית של מחלות שאינן קשורות ל-RA. לרוב, נתקלים בצבר משפחתי מעין זה בעת הערכת ההיסטוריה המשפחתית הספציפית ל-RA, והוא מספק מידע לגבי חפיפה גנטית בין מספר מחלות.

מכיוון שסרולוגיה חיובית ל-ACPAי (anticitrullinated peptide antibodies) ול- RFי(rheumatoid factor), וסרולוגיה שלילית ל-RF קשורות לגורמים גנטיים ספציפיים ומשותפים, צבר המחלות במשפחה הוערך בנפרד עבור מחלות עם סרולוגיה חיובית ושלילית.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת מקונן אשר בחן באופן פרוספקטיבי נתונים ממרשם האוכלוסייה השבדי. החוקרים איתרו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בעזרת מרשם האוכלוסייה חוצה הדורות, בעוד RA ומחלות הקשורות ל-RA אושררו, בעזרת מרשם החולים הלאומי של שבדיה.

רמות סיכון משפחתיות חושבו על ידי רגרסיות לוגיסטיות מותנות, והתוצאות הוכפלו על ידי מרשם הראומטולוגיה השבדי.

נמצא צבר משפחתי של RA וכל מחלה הקשורה ל-RA שנבדקה, אך היתה שונות רבה בעוצמת הקשר בין RA למחלות אלו, מדלקת מפרקים אידיופטית של הילדות (juvenile idiopathic arthritis – JIA) (יחס סיכוי, OR לסרולוגיה חיובית: 3.98, OR לסרולוגיה שלילית: 5.70) ועד דלקת מפרקים ניוונית (osteoarthritis - OAי) (OR לסרולוגיה חיובית: 1.03, OR לסרולוגיה שלילית: 1.05).

דפוס הצבר המשפחתי של מחלות שאינן קשורות ל-RA היה דומה עבור RA עם סרולוגיה חיובית ושלילית. אנשים עם היסטוריה משפחתית של RA היו בסיכון מעט יותר גבוה או ללא סיכון נוסף כאשר היו להם קרובי משפחה עם מחלות אחרות הקשורות לדלקות מפרקים.

החוקרים מסכמים, כי בעוד היסטוריה משפחתית של מספר מחלות הקשורות לדלקות מפרקים עשויה לחזות RA (בפרט, JIA ו-SLE), מחלות אחרות (OA וכאבי מפרקים) אינם מגבירות את הסיכון ל-RA. נצפה דפוס תורשתי דומה של סרולוגיות RA חיובית ושלילית בהקשר למחלות הקשורות לדלקות מפרקים, וייתכן כי שני סוגים אלו של RA דומים במרכיביהם הגנטיים, אשר חופפים למחלות הקשורות לדלקות מפרקים.

מקור:
Thomas Frisell, Karin Hellgren, Lars Alfredsson, Soumya Raychaudhuri, Lars Klareskog,Johan Askling; Familial aggregation of arthritis-related diseases in seropositive and seronegative rheumatoid arthritis: a register-based case-control study in Sweden;Ann Rheum Dis 2016;75:183-189 Published Online First: 12 December 2014doi:10.1136/annrheumdis-2014-206133

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  rheumatoid arthritis,  תורשתיות,  חפיפה גנטית,  APCA,  RF,  דלקת מפרקים אידיופטית של הילדות,  Juvenile Idiopathic Arthritis,  JIA,  דלקת מפרקים ניוונית,  דלקת מפרקים
תגובות